top of page
  • Writer's pictureStefan Järlhem

Thailand to allow tourists to extend stay / Thailand tillåter turister att förlänga sin vistelse

Updated: Sep 24, 2022


Thailand will permit an extended length of stay for foreign tourists between October and March in a bid to support its economic recovery as pressures from Covid-19 ease, Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) spokesman Taweesilp Visanuyothin said on Friday.


Foreigners from 18 territories coming to Thailand under the visa on arrival category will be allowed to double their length of stay for up to 30 days, Dr Taweesilp said. Those from more than 50 places that currently get 30 days will be able to stay for up to 45 days. The country will extend the duration of its visa-on-arrival, which applies to nationals of India, China and Saudi Arabia, from 15 days to 30 days starting in October.


Thailand is hoping rising tourist arrivals will help boost its economic growth this year even though the pace is still expected to be the lowest in the Southeast Asia region. Between Jan 1 and Wednesday, the country gained 176.3 billion baht (US$4.93 billion) in revenue from 3.78 million foreign arrivals. Most were from Malaysia, India and Singapore. The number of tourists jumped 3,214% from the same period last year.


“We are looking to extending their stay,” the CCSA official said. “This will help boost tourist spending, revive the economy and reduce impact from the coronavirus pandemic.


Earlier this month, the government said the nation expects to attract 10 million international tourists this year, compared with the 6.1-million forecast in April. The number of visitors is seen rising to 30 million people next year, still shy of the 40 million who travelled to the country in the year before Covid spread.


Thailand will downgrade Covid-19 from a “dangerous” communicable disease to one that “needs monitoring” starting from September, a month earlier than scheduled.


Last year, the foreign arrivals plummeted to just 428,000 because of the coronavirus pandemic, compared with a record of nearly 40 million in 2019, contributing to about 12% of GDP.


Southeast Asia's second-largest economy expects 8 million to 10 million arrivals this year, above an earlier forecast of 7 million, according to the Ministry of Finance.


_________________________________________________________________________________


Thailand kommer att tillåta en förlängd vistelsetid för utländska turister mellan oktober och mars i ett försök att stödja landets ekonomiska återhämtning till följd av trycket från Covid-19, sa talesmannen Taweesilp Visanuyothin från Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) på fredagen.


Utlänningar från 18 territorier som kommer till Thailand under kategorin "visum vid ankomst" kommer att få fördubbla sin vistelse i upp till 30 dagar, sa Dr Taweesilp. De från mer än 50 platser som för närvarande får 30 dagar kommer att kunna stanna i upp till 45 dagar. Thailand kommer även att förlänga varaktigheten för sitt "visum vid ankomst", som gäller för medborgare i Indien, Kina och Saudiarabien, från 15 dagar till 30 dagar från och med oktober.


Thailand hoppas att en ökning av turister kommer att bidra till att öka landets ekonomiska tillväxt i år även om takten fortfarande förväntas vara den lägsta i Sydostasien. Mellan den 1 januari och 17 augusti fick Thailand 176,3 miljarder baht (4,93 miljarder USD) i intäkter från 3,78 miljoner utländska ankomster. De flesta var från Malaysia, Indien och Singapore. Antalet turister ökade med 3 214 % från samma period förra året.


"Vi funderar på att förlänga deras vistelse," sa CCSA-tjänstemannen. "Detta kommer att hjälpa till att öka intäkterna, återuppliva ekonomin och minska påverkan från coronavirus-pandemin.


Tidigare denna månad sa regeringen att nationen förväntar sig att locka 10 miljoner internationella turister i år, jämfört med prognosen på 6,1 miljoner i april. Antalet besökare ses stiga till 30 miljoner människor nästa år, fortfarande blygt i jämförelse de 40 miljoner som reste till landet året innan Covid spred sig.


Thailand kommer att nedgradera Covid-19 från en "farlig" smittsam sjukdom till en som "behöver övervakning" från och med september, en månad tidigare än planerat.


Förra året sjönk de utländska ankomsterna till 428 000 på grund av corona-pandemin, jämfört med ett rekord på nästan 40 miljoner 2019, vilket bidrog till cirka 12 % av BNP.


Sydostasiens näst största ekonomi förväntar sig 8 miljoner till 10 miljoner ankomster i år, mer än tidigare prognos på 7 miljoner, enligt finansministeriet.
137 views0 comments

Comments


bottom of page