top of page
  • Stefan Järlhem

Plan to propose a new closing time for night venues / Förslag till ny stängningstid för nattklubbar

Updated: Aug 17, 2022


The Tourism and Sports Minister plans to propose that the closing time move to 4am in these areas, as ‘high season’ is coming in October. He said the ministry plans to suggest the idea to the CCSA next month (September).


Minister Phiphat Ratchakitprakarn has said that this new closing time would only apply to areas that are hotspots for foreign tourists. He said…


“However, the opening hour extensions will be in specific zones in tourist cities such as Khaosan Road in Bangkok, Walking Street in Pattaya, and Bangla Road in Patong.”

Phiphat said that if the CCSA, along with provincial governors, approve of the 4am closing time, it will start in October.

Thailand’s “official” closing times for night venues have been the source of a lot of drama this year. Earlier this year, the closing time was 11pm. After countless entertainment operators complained about how much this had hurt their businesses, the closing time moved to midnight.


The closing time finally became 2am and 1am in June, depending on the area. Of course, the “unofficial” closing time has been much later than this for a while already…

As officials anticipate a tourist influx during Thailand’s ‘high season’ from October to December, we’ll see just how many tourists will be allowed to party the night away. __________________________________________________________________________________

Turism- och sportministern planerar att föreslå att stängningstiden flyttas till 04:00 i dessa områden, eftersom "högsäsongen" kommer i oktober. Ministeriet planerar att föreslå idén till CCSA nästa månad (september).


Minister Phiphat Ratchakitprakarn har sagt att denna nya stängningstid endast skulle gälla områden som är hotspots för utländska turister.

"Men förlängningen av öppettiderna kommer att vara i specifika zoner i turiststäder som Khaosan Road i Bangkok, Walking Street i Pattaya och Bangla Road i Patong."


Om CCSA, tillsammans med provinsguvernörer, godkänner stängningstiden 04:00, kommer det att börja i oktober.


Thailands "officiella" stängningstider för nattklubbar har varit källan till mycket drama i år. Tidigare i år var stängningstiden 23.00. Efter att otaliga underhållningsoperatörer klagat på hur mycket detta hade skadat deras företag flyttade stängningstiden till midnatt. Stängningstiden blev slutligen 02:00 och 01:00 i juni, beroende på område. Naturligtvis har den "inofficiella" stängningstiden varit mycket senare än så här ett tag redan...


Eftersom tjänstemän förutser en turisttillströmning under Thailands "högsäsong" från oktober till december, kommer vi att se hur många turister som kommer att få festa hela natten.


5 views0 comments
bottom of page