top of page
  • Writer's pictureStefan Järlhem

Protect Your Wealth / Skydda dina tillgångar


Our fiduciary services have two major goals: to preserve your collected wealth and to ensure that it is finally given to people you had intended. To ensure that your assets are properly safeguarded and effectively transferred to your designated beneficiaries, our services are here for you.


Having a plan for what you want to happen in the event of serious diseases or other life-altering circumstances that prevent you from making your own decisions is extremely crucial. In light of this, we provide Will services, the most essential and foundational of all legal instruments.


Why do I need to make a Will?


Without a will, the process of settling your assets after your death can be more time-consuming and difficult for your family or friends. Without a will, everything you own will be distributed in accordance with the law, which may not always be how you would like it to be.


The amount of Inheritance Tax (IHT) that may be due on the value of the assets and money you leave behind might be lessened with the use of a will.


If you wish to leave something to persons outside of your immediate family or if you have children or other family members who depend on you financially, you should write a will that contains directions on Guardianship and offers a Power of attorney.


There are no laws requiring forced heirship in Thailand.


Forced heirship indicates that the assets must be distributed among heirs and spouses in accordance with the law. Heirship is mandated in some nations, including Sweden. 

Våra tjänster för testamente har två huvudmål: att bevara din samlade förmögenhet och att se till att den slutligen ges till personer du hade tänkt dig. För att säkerställa att dina tillgångar är ordentligt skyddade och effektivt överförs till dina utsedda förmånstagare, finns våra tjänster här för dig.


Att ha en plan för vad du vill ska hända vid allvarliga sjukdomar eller andra livsförändrande omständigheter som hindrar dig från att fatta egna beslut är oerhört avgörande. Mot bakgrund av detta tillhandahåller vi hjälp med att upprätta testamente, den mest väsentliga och grundläggande av alla juridiska instrument.


Varför behöver jag upprätta ett testamente?


Utan testamente kan processen att lösa dina tillgångar efter din död vara mer tidskrävande och svår för din familj eller vänner. Utan testamente kommer allt du äger att delas ut i enlighet med den Thailändska lagen, vilket kanske inte alltid är som du vill att det ska vara.


Mängden arvsskatt (IHT) som kan komma att betalas på värdet av de tillgångar och pengar du lämnar efter dig kan minska med användningen av ett testamente.


Om du vill lämna något till personer utanför din närmaste familj eller om du har barn eller andra familjemedlemmar som är beroende av dig ekonomiskt, bör du skriva ett testamente som innehåller anvisningar om förmynderskap och erbjuder en fullmakt.


Det finns inga lagar som kräver tvångsarv i Thailand.


Tvångsarv anger att tillgångarna ska fördelas mellan arvingar och makar enligt lagen. Arvskap är obligatoriskt i vissa länder, inklusive Sverige.
83 views0 comments

Comments


bottom of page